El so de les cases 2020

El so de les cases
5, 6 i 7 de Juny de 2020
5a edició